Affectieschade

Affectieschade en schadevergoeding: Hoe zit dat precies?

Affectieschade is een vorm van immateriële schade. Dit is emotionele schade die u ondervindt doordat een dierbare komt te overlijden of ernstig gewond raakt als gevolg van een actie waarvoor iemand aansprakelijk kan worden gesteld. Eigenlijk kan affectieschade gezien worden als een vorm van smartengeld voor naasten.

Lees meer over smartengeld bij overlijden.

Nederlands recht, affectieschade en schadevergoeding

Op dit moment is het zo geregeld dat degene die affectieschade heeft veroorzaakt niet verplicht is om een schadevergoeding uit te betalen. In het Nederlands recht is bewust gekozen om deze schadevergoeding (nog) niet mogelijk te maken. Eén van de belangrijke argumenten die hier voor geldt is dat het zal leiden tot ‘commercialisering van verdriet’.

Een goed voorbeeld is de weduwnaar die verdrietig ‘moet blijven’ omdat de claim nog niet is goedgekeurd. Dit wil  de Nederlandse wet voorkomen. Wel is er steeds meer discussie op het gebied van affectieschade. Wellicht komt affectieschade dus in de toekomst wél voor vergoeding in aanmerking.

Lees hier meer over overlijdensschade.

Shockschade kan wel worden vergoed

Affectieschade wordt dus niet vergoed, maar voor shockschade kan juist wel een schadevergoeding worden aangevraagd. Als u bijvoorbeeld getuige bent geweest van een ernstig ongeluk dan kunt u hier een flink klap aan overhouden. In dit geval kan er mogelijk wel een schadevergoeding worden uitgekeerd.

Lees hier meer over shockschade. Of neem direct met ons contact op.

De specialist op het gebied van schadevergoeding

Wij zijn een landelijk letselschade kantoor dat hulp biedt aan mensen zoals u. Ons doel is om ervoor te zorgen dat iedereen met letselschade de juiste expert krijgt toegewezen. Een expert die kosteloos voor u werkt en de juiste adviezen geeft.

  • Neem contact met ons op. Wij regelen het voor u.
  • Wij proberen zo snel mogelijk de juiste expert voor u te vinden.
  • Als onafhankelijk letselschadebureau brengen wij geen kosten in rekening.

Snelle afhandeling van uw schade

We vinden het belangrijk om u op een goede en snelle manier te helpen. Neem  vandaag nog contact met ons op en wij zorgen dat u een maximale schadevergoeding krijgt door kosteloos de juiste specialist in te schakelen.