Beroepsziekten

Letselschade en beroepsziekten

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor beroepsziekten worden opgelopen tijdens het uitoefenen van werk. Jaarlijks worden veel werknemers ziek of zelfs arbeidsongeschikt als gevolg van een beroepsziekte. Een beroepsziekte is een aandoening die direct verband heeft met de wijze waarop u uw werk uitvoert en binnen welke omstandigheden dit plaatsvindt. Daardoor is het een soort bedrijfsongeval. Dat wil zeggen dat u een bepaalde beroepsziekte niet gehad zou hebben als u deze werkzaamheden niet had gedaan.

Soorten beroepsziekten

Er zijn diverse beroepsziekten die verband houden met de te verrichten werkzaamheden. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

  • Gezondheidsproblemen na langdurig werken met asbest
  • Een burn-out na overmatig veel en stressvol werk
  • Een besmettelijke ziekte oplopen in de verzorging of verpleging
  • Kapsters die kapperseczeem oplopen
  • Ziekte door gevaarlijke stoffen (OPS bij schilders)
  • Doofheid door geen bescherming bij overmatig lawaai
  • Een muisarm bij overmatig computerwerk (RSI)
  • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Het is heel erg belangrijk dat aangetoond kan worden dat u als werknemer voor langere tijd bent blootgesteld aan de risico’s die een beroepsziekte kunnen veroorzaken. Bij sommige beroepsgroepen is dit makkelijk aan te tonen, omdat de klachten logischerwijs direct in verband staan met het uitoefenen van uw beroep. In andere gevallen is het soms moeilijker aan te tonen. Dit is echter wel belangrijk, want indien er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dan kunt u de schade op uw werkgever verhalen.

Melden bij bedrijfsarts

Het is belangrijk dat u uw klachten in een vroegtijdig stadium aangeeft bij uw werkgever en de bedrijfsarts. Bijvoorbeeld in het geval van RSI heeft de werkgever dan nog de mogelijkheid om hulpmiddelen voor u aan te schaffen. Zoals een speciale muis of ergonomisch toetsenbord. Als de werkgever niet weet dat u klachten heeft, kan hij er immers ook niets aan doen. Onze juristen zullen uw dossier bij de bedrijfsarts opvragen, omdat dit noodzakelijk is voor het aantonen van het verband van uw klachten en de werkzaamheden zoals u die uitvoerde. Ook kan hiermee aangetoond worden of de werkgever een verwijt kan worden gemaakt. Of dat hij al het mogelijke heeft gedaan om aan zijn zorgplicht te voldoen.

Werkgever aansprakelijk stellen bij een beroepsziekte

Net als bij een bedrijfsongeval wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw geleden schade. Neem daarom contact met ons op  zodat wij u direct advies kunnen geven. U krijgt dan hulp bij een letselschadeclaim indienen. Bij bewezen aansprakelijkheid zullen uw schadeposten door uw werkgever vergoed dienen te worden.

Het gevaar van beroepsziekten

Een beroepsziekte kan uw gezondheid behoorlijk aantasten. Dit kan niet alleen fysieke, maar ook psychische schade als gevolg hebben. Wellicht dat u (tijdelijk) niet meer kunt werken of dat u bij langdurige blootstelling aan de risico’s volledig arbeidsongeschikt raakt. Ook uw pensioen komt hierbij in gevaar, immers als u niet meer werken kunt, bouwt u ook geen pensioen meer op. Daarbij zal de financiële schade ook een behoorlijke impact op uw dagelijks leven kunnen hebben.

Letselschade na een beroepsziekte? Ga uw schade verhalen

Indien u letselschade door een beroepsziekte heeft opgelopen, adviseren wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder. Vul daarom uw naam en telefoonnummer in en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk. Aan onze juridische hulp zijn nooit kosten verbonden, dus u heeft niets te verliezen.