Fysiotherapie 

U bent betrokken geraakt bij een verkeersongeval of een ander ongeval. Als gevolg van het ongeval bent u gewond geraakt of heeft u lichamelijke klachten. Het is ook mogelijk dat de klachten zich op een later moment openbaren. Indien u te maken heeft met lichamelijke  klachten, dan is het mogelijk dat de klachten vanzelf verdwijnen. Wanneer de klachten niet vanzelf verdwijnen dan kan het noodzakelijk zijn dat u voor uw klachten behandelingen bij een fysiotherapeut ondergaat.

Vergoeding kosten fysiotherapie na letselschade

U kunt de persoon die aansprakelijk is voor uw schade aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen. Hierbij komen de kosten voor de fysiotherapie en de gemaakte reiskosten hiervoor voor vergoeding aanmerking. 

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een benaming voor verschillende behandelmethodes. Een fysiotherapeut behandelt u met als doel om bepaalde lichamelijke klachten te verhelpen of te verminderen. Een fysiotherapeut is iemand die voor zijn beroep medische behandelingen uitvoert maar geen arts of tandarts is. Een fysiotherapeut is een specialist van ons dagelijks bewegen. Fysiotherapie is dus een behandelmethode voor klachten aan onder meer uw spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ook wel het bewegingsapparaat genoemd.

Hoe ziet een fysio behandeling eruit?

Bij uw eerste afspraak zal de fysiotherapeut kijken naar uw klachten om een zo volledig mogelijk beeld vast te stellen. Op basis hiervan zal de fysiotherapeut een behandelplan opstellen. Ieder mens is uniek en een behandelplan is dan ook maatwerk. Afhankelijk van uw klachten en de ernst daarvan wordt het aantal behandelingen dat u moet ondergaan vastgesteld.

Actieve inbreng noodzakelijk

Fysiotherapie vergt een actieve inbreng van u zelf als patiënt en de meeste oefeningen kunnen  als ondersteuning ook goed thuis worden uitgevoerd. De methodes die gebruikt kunnen worden kunnen variëren van lichaamsoefeningen die u zelf uitvoert tot behandelingen zoals verschillende ‘therapieën’ als intensieve massages die worden uitgevoerd door de fysiotherapeut.

U bent als patiënt dus verantwoordelijk voor uw eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol. Een behandeling bij de fysiotherapeut duurt ongeveer dertig minuten per keer.

Verschillende behandelingen

Bij fysiotherapie is een belangrijk deel van de behandeling vaak bewegingstherapie. Bij deze vorm van therapie is het de bedoeling om de bewegingsmogelijkheden van uw gewrichten te beïnvloeden en de spierkracht te vergroten. Daarnaast is bewegingstherapie ook goed om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te krijgen en soms om een betere ademhalingstechniek te leren. Deze verschillende oefeningen dragen eraan bij om u bewust te maken van de beste manier om te bewegen en om weer vertrouwen te krijgen in uw eigen lichaam. De fysiotherapeut kan ter ondersteuning van de bewegingstherapie ook gebruik maken van massage.

Er zijn drie hoofdrichtingen in de fysiotherapie:

  • Bewegingstherapie
  • Massage
  • Fysiotechniek

Bewegingstherapie

Bewegingstherapie is de belangrijkste pijler van de fysiotherapie. Hiermee kan de bewegingsmogelijkheid van de gewrichten bijvoorbeeld worden beïnvloed, de spierkracht worden vergroot of ervoor zorgen dat er een beter evenwicht ontstaat.

Massage

Massages zijn hulpmiddelen tegen pijn. Daarnaast kan met een massage de bloedsomloop in de weefsels worden verbeterd en de spierspanning worden verlaagd.

Fysiotechniek

Fysiotechniek is een verzamelnaam voor verschillende therapieën. Onder fysiotechniek vallen warmtebehandeling, ijspakking, elektrotherapie, geluidsgolftherapie en lastertherapie. Deze therapieën kunnen worden ingezet om het weefselherstel te bevorderen en de pijn te verlichten.

Verkeersongeval of bedrijfsongeval met letselschade

Na een verkeersongeval of bedrijfsongeval met letselschade is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts. Deze kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut. De kosten hiervoor dienen in rekening te worden gebracht bij de tegenpartij.